Oferta na rok szkolny 2018/19

PLANOWANE klasy PIERWSZE w VII Liceum Ogólnokształcącym

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu

w roku szkolnym 2018/2019

KLASA Przedmioty rozszerzone Języki obce Przedmioty uzupełniające Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty
1A język angielski, język polski, geografia I język angielski
II język niemiecki
historia i społeczeństwo oraz matematyka dla humanistów język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów (lepsza ocena) spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.
Nauka w klasie 1A umożliwi licealiście rozwijanie talentów lingwistycznych, a także pozwoli na kontynuowanie edukacji w szkołach wyższych m. in. na kierunkach ekonomicznych i filologiach.
1B język angielski,historia, język polski I język angielski
II język niemiecki
matematyka w naukach humanistycznych oraz przyroda język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów (lepsza ocena) spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie
Nauka w klasie 1B pozwala na rozwijanie zainteresowań humanistycznych, umożliwi podjęcie studiów w zakresie prawa, filologii, dziennikarstwa, psychologii czy socjologii.
1C biologia, chemia I język angielski
II język niemiecki
ratownictwo oraz historia i społeczeństwo język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów (lepsza ocena) spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia.
Nauka w klasie 1 c pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne ratownikom medycznym oraz podjąć naukę na kierunkach medycznych oraz przyrodniczych tj. medycynie, farmacji, fizjoterapii, biotechnologii,  inżynierii genetycznej, leśnictwie czy ratownictwie medycznym.
1D1 język angielski, geografia, informatyka I język angielski
II język niemieck
szkolenie spadochronowe (pod warunkiem 50% finansowego zaangażowania rodziców i pozyskania funduszy zew.) język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów (lepsza ocena) spośród: matematyka,informatyka, fizyka, geografia.
1D2 język niemiecki, historia, język polski I język angielski
II język niemieck
szkolenie szybowcowe (pod warunkiem j/w); przysposobienie obronne z elementami wiedzy o lotnictwie język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów (lepsza ocena) spośród: matematyka,historia, fizyka, geografia.
Klasa MUNDUROWA ma na celu przygotowanie młodzieży do kariery lotniczej, przeprowadzenie szkolenia (ale nie stanowi to obowiązku czy warunku koniecznego nauki w klasie 1D) spadochronowego lub szybowcowego w ramach edukacji szkolnej. Daje solidne przygotowanie z przedmiotów, umożliwiające studiowanie na dowolnych kierunkach. Poza oferowaną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi ww. szkolenia stanowią doskonałą szkołę charakteru, kształtując odpowiedzialność, wytrwałość, systematyczność, pilność, umiejętność działania w zespole, zaufanie i przyjaźń.