Ocenianie

Aktualnie obowiązujące wymagania związane z ocenianiem z poszczególnych przedmiotów, znajdują się w platformie Librus w zakładce: Organizacja szkoły -> pliki szkoły.

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGIhttp://7lo.radom.pl/wp-content/uploads/2020/11/Przedmiotowy-system-oceniania-z-biologii.pdf

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z CHEMII 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z GEOGRAFII

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z HISTORII ORAZ HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z MATEMATYKI

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z FIZYKI

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z PRZYRODY

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

OCENIANIE  WEWNĄTRZSZKOLNE Z RATOWNICTWA

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z INFORMATYKI

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWAhttp://7lo.radom.pl/wp-content/uploads/2020/11/Przedmiotowy-system-oceniania-z-edukacji-dla-bezpieczenstwa-1.pdf 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z RELIGIIhttp://7lo.radom.pl/wp-content/uploads/2020/11/Przedmiotowy-system-oceniania-z-religii.pdf

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z FILOZOFII