Ocenianie

Aktualnie obowiązujące wymagania związane z ocenianiem z poszczególnych przedmiotów, znajdują się w platformie Librus w zakładce: Organizacja szkoły -> pliki szkoły.

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z CHEMII 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z GEOGRAFII

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z HISTORII ORAZ HISTORII I TERAŹNIEJSZOŚCI

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z MATEMATYKI

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I BIZNESU I ZARZĄDZANIA

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z FIZYKI

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z INFORMATYKI

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z RELIGII

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z FILOZOFII