Aktualności

„Siłą jest dialog” 16/04/2021 - Opole, dnia 13.04.2021rSzanowni Państwo,Działając w imieniu i na rzecz partnerstwa w ramach projektu „Siłą jest dialog” którego celem jest rozwiązywanie konfliktów w sposób polubowny oraz edukacja i wsparcie w zakresie mediacji i sprawnej komunikacji zwracamy się z prośba o:1. Partnerstwo biznesowe w ramach projektu „Siłą jest dialog”.2. Umieszczenie informacji o projekcie na Państwa stronie internetowej […]
Wywieś flagę 09/04/2021 - Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”.  
Zbliża się rekrutacja 08/04/2021 - Od 17 maja 2021 rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Szczegóły na bieżąco będziesz mógł śledzić w zakładce dla kandydata.  
Narodowy Spis Powszechny 08/04/2021 -   Policzmy się dla Polski! Rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny 2021!   Od 1 kwietnia będzie trwać największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce, a podstawową metodą będzie samospis internetowy. Najważniejszy cel NSP 2021 to poznanie sytuacji […]
Quiz w języku angielskim „ Easter Traditions Quiz”. 02/04/2021 - 23 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnoszkolnym quizie w języku angielskim „ Easter Traditions Quiz” za pośrednictwem aplikacji Forms. Pierwsze miejsce ex aequo zajęły następujące osoby: Maria Domagała kl.3a – 19 pkt Norbert Nowak kl.2f – 19 pkt Wiktoria Opałka kl.2i – 19 pkt Julia Streicher kl. 2i – 19 pkt Wszyscy uczniowie […]
Ogłoszenie Zakładowej Komisji Socjalnej przy VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 18/03/2021 - Nauczyciele emeryci proszeni są o dostarczenie do 03.2021 kserokopii  PIT-40 za 2020 r. w celu naliczenia funduszu socjalnego na 2021 r. Składanie wniosków o wypoczynek letni dla emerytów i rencistów oraz wypoczynek dla dzieci pracowników i emerytów do 05.2021 (załącznik nr 3). Wnioski należy składać w każdym roku. Składanie wniosków o zapomogi zdrowotne: – dla […]
Co dalej maturzysto? 10/03/2021 - W dniach 15 i 23 lutego 2021 r. maturzyści mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach on line  dotyczących możliwości kształcenia absolwentów szkół średnich w wojsku.  Prelegentami byli przedstawiciele z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu oraz Terytorialnej Służby Wojskowej w Radomiu. Tekst: Agnieszka Brzeska-Pająk
Matury próbne 03/03/2021 - Zaczynamy próbne egzaminy dojrzałości przygotowane przez CKE oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dzisiaj język polski, jutro matematyka, a w piątek język angielski na poziomie podstawowym. Trzymamy kciuki za naszych maturzystów. Przygotowała: Monika Tkaczyk
Kontynuacja współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 23/02/2021 - Alternatywne Metody Rozstrzygania Sporów były kolejnym tematem zajęć realizowanych we współpracy z Wydziałem Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości. W dniach 28.01-04.02 uczniowie klas 1a, 1b, 2b, 2e, 2i oraz 2h uczestniczyli w multimedialnych lekcjach na temat postępowania w sytuacjach konfliktowych. Uczestnicy zajęć mogli poznać zalety mediacji sądowych i powody dla, których są korzystniejsze od rozprawy w […]
Aby zobaczyć więcej przejdź do Archiwum