Aktualności

Pielgrzymka maturzystów 21/04/2017 - Młodzież klas III udała się na Jasną Górę wraz z księżmi i wychowawcami. Wizytę w sanktuarium rozpoczęła Msza św. o godz. 11 w kaplicy Cudownego Obrazu, niektórzy  odwiedzili wcześniej Kaplicę Spowiedzi i skorzystali z sakramentu. Ważnym akcentem była wspólna modlitwa – zawierzenie maturzystów Matce Bożej. Bezpośrednio po Mszy św.  na Wałach Jasnogórskich maturzyści poprowadzili Drogę Krzyżową, włączali się […]
Akcje wolontariatu! 31/03/2017 - W ostatnim czasie szkolny klub wolontariatu włączył się aktywnie w akcje charytatywne i pomoc dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu : – 29 i 30 marca 2017 r. po raz kolejny zorganizowaliśmy akcję dla Jasia Linowskiego –  naszego podopiecznego. Ze sprzedaży ciast na przerwach  i w czasie […]
Uniwersytet obejmie patronatem kolejną klasę 30/03/2017 - Od 1 września Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego obejmie patronatem jedną z klas pierwszych, w której realizowane będą w zakresie rozszerzonym biologia i chemia oraz przedmiot uzupełniający: ratownictwo medyczne. Przypomnijmy, że uczniowie klasy 2b już biorą udział w programie klasa pod patronatem Katedry Prawa UTH. Ideą patronatu jest rozwijanie zainteresowań badawczych przez uczestnictwo w wykładach naukowych, warsztatach i […]
Szkoła wolna od używek 27/03/2017 - Nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego mającego na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych „Szkoła wolna od używek” organizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny. Grupa młodzieży z klasy 2C wraz z p. prof. Beatą Drążyk – Ołtarzewską i p. prof. Barbarą Łopuszyńską przygotowała propozycję działań edukacyjnych uświadamiających młodym ludziom, jak groźne dla ich […]
Rozwijamy się 🙂 27/03/2017 -   Z satysfakcją możemy stwierdzić, że podejmowane od września 2015 roku działania, podnoszące jakość uczenia, przynoszą efekty. Widoczne jest to w wynikach egzaminu maturalnego – 91% (zdawalność wzrosła o ponad 30%). Odnotowaliśmy również wzrost średniej ocen z 3,05 do 3,44. Program poprawy frekwencji przyniósł wzrost z 76% do 83% i znaczny spadek godzin nieusprawiedliwionych.   […]
Konspiracja, złoto… 25/03/2017 - Już po raz drugi zorganizowaliśmy grę miejską „Konspiracja, sztuka, olimpijskie złoto… Portrety Niezwykłych Radomian.” Celem było szerzenie lokalnego patriotyzmu i popularyzowanie  wiedzy o wybitnych radomianach takich jak m. in. Stanisław Werner, Andrzej Wajda czy Kazimierz Paździor. 21 marca w grze wzięły udział drużyny z PG 5, PG 10, PG 14, z PG we Wsoli, z […]
Sienkiewicz nie jest nam obcy 20/03/2017 - W dniu 14.03.2017 r., z inicjatywy p. Justyny Płatos i p. Justyny Bator, odbył się konkurs wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. Wydarzenie to było kontynuacją projektu „Sienkiewicz”, który miał miejsce 11 listopada 2016 roku i był związany z Rokiem Sienkiewicza. Uczestnicy konkursu musieli odpowiedzieć, w formie pisemnej, na 25 pytań dotyczących biografii i […]
Akcja „Misie ratownisie – wsparciem dla najmłodszych” 27/02/2017 - Nasze liceum wzięło udział w ogólnopolskiej akcji  „Misie ratownisie – wsparciem dla najmłodszych” zainicjowanej przez Państwową Straż Pożarną. Celem przedsięwzięcia było zbieranie pluszaków, które staną się wsparciem i formą pierwszej pomocy psychologicznej dla najmłodszych dzieci poszkodowanych w rożnych zdarzeniach losowych. Misie mają stanowić bowiem wyposażenie samochodów ratowniczo-gaśniczych. 23 lutego 2017 roku koordynatorka akcji – pani […]
Czy Baczyński wciąż zachwyca??? 14/02/2017 -   Okazją do znalezienia odpowiedzi na to pytanie stał się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski, organizowany przez VII LO od kilkunastu lat. Tym razem uczestnicy prezentowali wyłącznie twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – naszego patrona.  Ma to związek z przygotowaniami do jubileuszu 25-lecia istnienia VII Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu.   Na początku spotkania wystąpili uczniowie naszej szkoły, którzy […]
Aby zobaczyć więcej przejdź do Archiwum