Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji w VII Liceum Ogólnokształcącym
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu

na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja zasadnicza

 • Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00.

 

 • Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

od 15 czerwca od godziny 10:00 do 19 czerwca do godziny 16:00.

 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez dyrektora gimnazjum):

od 22 czerwca od godziny 12:00 do 27 czerwca do godziny 16:00.

 • Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne:

od 10 maja do 6 lipca do godziny 15:00.

 • Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia:

6 lipca do godziny 16:00.

 • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

od 6 lipca od godziny 12:00 do 12 lipca do godziny 10:00.

 • Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:

12 lipca do godziny 16:00.

 

Rekrutacja uzupełniająca (tylko w przypadku wolnych miejsc)

 • Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 13 lipca od godziny 8.00 do 16 lipca do godz. 16.00

 • Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne:

od 13 lipca do 28 sierpnia.

 • Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w porządku alfabetycznym oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia:

29 sierpnia do godziny 12:00.

 • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:

od 29 sierpnia od godziny 12:00 do 30 sierpnia do godziny 16:00.

 • Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:

31 sierpnia do godziny 16:00.