Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji w VII Liceum Ogólnokształcącym
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu 
na rok szkolny 2022/2023

 

Rekrutacja zasadnicza

 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły do klas ogólnych.
 (Jeśli mieszkasz poza Radomiem, pomożemy Ci zalogować się do systemu)  

 do klasy sportowej od 16 maja do 30 maja

od
16 maja 2022 r.
do
20 czerwca 2022 r.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – dla kandydatów do klasy sportowej pod patronatem Akademii RKS Radomiak Radom.    

KOLEJNOŚĆ PRÓB:
1. Szybkość
2. Próba mocy (skok w dal z miejsca)
3. Technika specjalna (prowadzenie piłki)
4. Technika specjalna (strzał do celu),
5. Gra – ocena umiejętności w 4 obszarach: zaangażowanie w grę w ataku, zaangażowanie w grę w obronie, współpraca z kolegami, decyzyjność (podania, strzał, drybling)
6. Beep Test.

 3 czerwca 2022 godz. 16.00   

  boisko przy PSP nr 6             ul. Rapackiego

 Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (ksero poświadczone za zgodność z oryginałem).

Możliwość złożenia nowego wniosku ze zmianami preferencji.

od
24 czerwca 2022 r.
do
13 lipca 2022 r.
 Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 20 lipca 2022 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Złożenie kwestionariusza osobowego dostępnego na stronie VII LO.
od
21 lipca 2022 r.
do
27 lipca 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 28 lipca 2022 r.