Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji w VII Liceum Ogólnokształcącym
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu 
na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie zarządzenia nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja zasadnicza

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły.                 (Jeśli mieszkasz poza Radomiem pomożemy Ci zalogować się do systemu) od 13 maja 2019 od  8.00
do 20 maja 2019 do 15.00
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły. od 17 czerwca 2019 od 10.00
do 19 czerwca 2019 do 16.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem). od 21 czerwca 2019 od 12:00
do 28 czerwca 2019 do 16:00
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne. do 15 lipca 2019
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 16 lipca 2019 godz. 12.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów. od 16 lipca 2019 od 12:00
do 24 lipca 2019 do 10:00
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 25 lipca 2019 do 16:00

 

Rekrutacja uzupełniająca (tylko w przypadku wolnych miejsc)

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 26 lipca od godziny 8.00
do 30 lipca do godz. 12.00
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły. do 16 sierpnia 2019
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych. 19 sierpnia 2019 godz. 12.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów. od 19 sierpnia 2019 od 12:00
do 27 sierpnia 2019 do 16:00
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 28 sierpnia 2019 do 16:00