Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji w VII Liceum Ogólnokształcącym
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu 
na rok szkolny 2021/2022

 

Rekrutacja zasadnicza

 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
 (Jeśli mieszkasz poza Radomiem, pomożemy Ci zalogować się do systemu)

od
17 maja 2021 r.
do
21 czerwca 2021 r.
 Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być już oryginał) od
25 czerwca 2021 r.
do
14 lipca 2021 r.
 Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  22 lipca 2021 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Złożenie kwestionariusza osobowego dostępnego na stronie VII LO
od
23 lipca 2021 r.
do
30 lipca 2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 2 sierpnia 2021 r.