Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji w VII Liceum Ogólnokształcącym
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu 
na rok szkolny 2024/2025

 

Rekrutacja zasadnicza

 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły do klas ogólnych.
 (Jeśli mieszkasz poza Radomiem, pomożemy Ci zalogować się do systemu) 
 
od
15 maja 2024 r.
do
29 maja 2024 r. godz. 15.00
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – dla kandydatów do klasy sportowej pod patronatem Akademii RKS Radomiak Radom.    KONIECZNE ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O DOBRYM STANIE ZDROWIAKOLEJNOŚĆ PRÓB:
1. Szybkość
2. Próba mocy (skok w dal z miejsca)
3. Technika specjalna (prowadzenie piłki)
4. Technika specjalna (strzał do celu),
5. Gra – ocena umiejętności w 4 obszarach: zaangażowanie w grę w ataku, zaangażowanie w grę w obronie, współpraca z kolegami, decyzyjność (podania, strzał, drybling)
6. Beep Test.
piątek  7 czerwca 2024 godz. 16.00    boisko przy PSP nr 6         ul. Rapackiego 

 

 

 Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (ksero poświadczone za zgodność z oryginałem). Możliwość złożenia nowego wniosku ze zmianami preferencji. od
3 lipca 2024 r.
do
10 lipca 2024 r. godz. 15.00
 Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 19 lipca 2024 r. godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Złożenie kwestionariusza osobowego dostępnego na stronie VII LO.
od
19 lipca 2024 r.
do
24 lipca 2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 25 lipca 2024 r. godz. 14.00