Struktura szkoły

W VII LO funkcjonują następujące klasy:

 

1A – mgr Barbara Łopuszyńska

        – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i geografii.

1B – mgr Monika Tkaczyk

        – z rozszerzonym programem nauczania: języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego.

1C – mgr Ana Smolik

        – z rozszerzonym programem nauczania: biologii i chemii.

2A – mgr Anetta Piasecka

        – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i geografii.

2B – mgr Justyna Bator

        – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i historii.

2C – mgr Anna Sputowska

         – z rozszerzonym programem nauczania: biologii i chemii.

3A – mgr Dorota Szydłowska

         – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i historii.

3B – mgr Anna Kupisz

         – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.

3C – mgr Ewa Kulczycka

         – z rozszerzonym programem nauczania: języka angielskiego, chemii i biologii.

 

2GA – mgr Halina Kasprzyk-Mazgajczyk

2GB – mgr Iwona Kalińska-Karaś

2GC – mgr Agnieszka Górka

3GA – mgr Urszula Rajkowska

3GB – mgr Dorota Wróbel

3GC – mgr Grażyna Mizerska