Struktura szkoły

W VII LO funkcjonują następujące klasy:

 

1a – mgr Kamila Nowak

    – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i geografii.

1b – mgr Justyna Bator

     – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie.

1c – mgr Katarzyna Kwaczyńska

       – z rozszerzonym programem nauczania: języka angielskiego, biologii i chemii.

1d – mgr Piotr Siembor

    – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i biologii.

1e – mgr Mateusz Klimek

    – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, geografii i wiedzy o społeczeństwie.

1s – mgr Dariusz Wziątek (klasa sportowa)

     – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i biologii.

2a – mgr Marta Wąsik

    – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i geografii.

2b – mgr Agnieszka Górka

     – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie.

2c – mgr Patrycja Stanik-Mosiołek

       – z rozszerzonym programem nauczania: języka angielskiego, biologii i chemii.

2d – mgr Anna Sputowska

    – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i biologii.

2s – mgr Piotr Wątorski (klasa sportowa)

     – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i biologii.

3a – mgr Anna Smolik

    – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i geografii.

3b – mgr Monika Tkaczyk

     – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie.

3c – mgr Ewa Kulczycka

       – z rozszerzonym programem nauczania: języka angielskiego, biologii i chemii.

4a – mgr Barbara Łopuszyńska

        – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i geografii.

4b – mgr Michał Deja

        – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie.

4c – mgr Elżbieta Rodakowska

       – z rozszerzonym programem nauczania: języka angielskiego, biologii i chemii.

4d – mgr Beata Krawczyk

        – z rozszerzonym programem nauczania:  języka angielskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie lub języka polskiego, języka angielskiego i informatyki.