Struktura szkoły

W VII LO funkcjonują następujące klasy:

 PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

1a – mgr Anna Smolik

    – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i geografii.

1b – mgr Monika Tkaczyk

     – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie.

1c – mgr Ewa Kulczycka

       – z rozszerzonym programem nauczania: języka angielskiego, biologii i chemii.

2a – mgr Barbara Łopuszyńska

        – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i geografii.

2b – mgr Michał Deja

        – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie.

2c – mgr Elżbieta Rodakowska

       – z rozszerzonym programem nauczania: języka angielskiego, biologii i chemii.

2d – mgr Beata Krawczyk

        – z rozszerzonym programem nauczania:  języka angielskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie lub języka polskiego, języka angielskiego i informatyki.

3a – mgr Katarzyna Gac

        – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i geografii.

3b – mgr Elżbieta Sokołowska

        – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie.

3c – mgr Justyna Bator

        – z rozszerzonym programem nauczania: języka angielskiego, biologii i chemii.

3d – mgr Marta Wąsik

        – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego lub niemieckiego oraz matematyki lub informatyki.

3e – mgr Katarzyna Kwaczyńska

        – z rozszerzonym programem nauczania: wiedzy o społeczeństwie, historii oraz języka angielskiego lub języka niemieckiego.

 

 PO GIMNAZJUM

3f – mgr Katarzyna Gaczyńska

        – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie.

3g – mgr Agnieszka Górka

        – z rozszerzonym programem nauczania: biologii i chemii

3h – mgr Beata Kacak

        – z rozszerzonym programem nauczania: języka angielskiego, geografii, oraz wiedzy o społeczeństwie lub matematyki.

3i – mgr Dariusz Wziątek

        – z rozszerzonym programem nauczania: historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka angielskiego lub języka niemieckiego.

3j – mgr Justyna Gadecka-Paziewska

        – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i geografii.