Struktura szkoły

W VII LO funkcjonują następujące klasy:

 PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

1a – mgr Beata Kacak

    – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i geografii.

1b – mgr Agnieszka Górka

     – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie.

1c – mgr Patrycja Stanik-Mosiołek

       – z rozszerzonym programem nauczania: języka angielskiego, biologii i chemii.

1d – mgr Anna Sputowska

    – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i biologii.

1s – mgr Piotr Wątorski (klasa sportowa)

     – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i biologii.

2a – mgr Anna Smolik

    – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i geografii.

2b – mgr Monika Tkaczyk

     – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie.

2c – mgr Ewa Kulczycka

       – z rozszerzonym programem nauczania: języka angielskiego, biologii i chemii.

3a – mgr Barbara Łopuszyńska

        – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i geografii.

3b – mgr Michał Deja

        – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie.

3c – mgr Elżbieta Rodakowska

       – z rozszerzonym programem nauczania: języka angielskiego, biologii i chemii.

3d – mgr Beata Krawczyk

        – z rozszerzonym programem nauczania:  języka angielskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie lub języka polskiego, języka angielskiego i informatyki.

4a – mgr Katarzyna Gac

        – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i geografii.

4b – mgr Elżbieta Sokołowska

        – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie.

4c – mgr Justyna Bator

        – z rozszerzonym programem nauczania: języka angielskiego, biologii i chemii.

4d – mgr Marta Wąsik

        – z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, języka angielskiego lub niemieckiego oraz matematyki lub informatyki.

4e – mgr Katarzyna Kwaczyńska

        – z rozszerzonym programem nauczania: wiedzy o społeczeństwie, historii oraz języka angielskiego lub języka niemieckiego.