Prezydium Rady Rodziców

Skład prezydium Rady Rodziców – 2019/2020

  • Renata Glińska – przewodnicząca,
  • Monika Łagowska – wiceprzewodnicząca,
  • Magdalena Surmaczyńska – skarbnik,
  • Anna Rybaniec – protokolant,
  • Agnieszka Szymańska – członek prezydium.

 

Komisja rewizyjna

  • Renata Wiatrak,
  • Stanisław Siczek.

 

Regulamin Rady Rodziców przy VII LO w Radomiu