Prezydium Rady Rodziców

Skład prezydium Rady Rodziców – 2017/2018

  • Przewodnicząca – Renata Głogowska,
  • Zastępca przewodniczącej – Renata Glińska,
  • Skarbnik – Marta Orłowska,
  • Członek prezydium – M.Skrzek,
  • Członek Prezydium – A. Rybaniec,
  • Członek Prezydium – A. Sałbut

Regulamin Rady Rodziców przy VII LO w Radomiu