Prezydium Rady Rodziców

Skład prezydium Rady Rodziców – 2020/2021

  • Agnieszka Szymańska – przewodnicząca,
  • Magdalena Surmaczyńska – wiceprzewodnicząca,
  • Grzegorz Kowalczyk – skarbnik,
  • Edyta Kaczmarska – członek
  • Stanisław Siczek – członek

Regulamin Rady Rodziców przy VII LO w Radomiu