Prezydium Rady Rodziców

Skład prezydium Rady Rodziców – 2022/2023

 

  • Przewodnicząca – Agnieszka Szymańska
  • Wiceprzewodniczący – Dariusz Myśliwiec
  • Skarbnik – Monika Łagowska

Regulamin Rady Rodziców przy VII LO w Radomiu