Prezydium Rady Rodziców

Skład prezydium Rady Rodziców – 2018/2019

  • pani Renata Glińska – przewodnicząca,
  • pani Marta Orłowska – wiceprzewodnicząca,
  • pani Magdalena Surmaczyńska – skrabnik,
  • pani Renata Wiatrak – członek prezydium,
  • pani Anna Rybaniec – członek prezydium

Komisja rewizyjna

  • pani Marlena Wodzyńska,
  • pani Greta Kraszewska,
  • pani Edyta Mazurkiewicz

Regulamin Rady Rodziców przy VII LO w Radomiu