Prezydium Rady Rodziców

Skład prezydium Rady Rodziców – 2021/2022

  • Przewodnicząca – Agnieszka Szymańska
  • Wiceprzewodnicząca – Monika Łagowska
  • Skarbnik – Tomasz Ornat
  • Członek – Joanna Kusińska
  • Członek – Marta Pietrzykowska

Regulamin Rady Rodziców przy VII LO w Radomiu