Historia szkoły

Historia VII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu

2019 r. – przeniesienie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Radomiu z ulicy Powstańców Śląskim 4 do budynku po Publicznym Gimnazjum nr 5 im. Jacka Malczewskiego przy   ul. Warszawskiej 12 w Radomiu.

2017r. – włączenie Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Jacka Malczewskiego przy ulicy                                                          Warszawskiej 12 do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  w Radomiu.

1995 r. – nadanie szkole imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

1992 r. – utworzenie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Radomiu

1985 r. – przekształcenie szkoły w Studium Nauczycielskie i przeniesienie do budynku przy ulicy Powstańców Śląskich 4 w Radomiu granicząc z PSP 24 w Radomiu.

1976 r. – przeniesienie placówki do budynku przy ulicy 25 Czerwca w Radomiu.

1975 r. – utworzenie Studium Wychowania Przedszkolnego, istniejącego przy Liceum im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu.

Dyrektorzy szkoły:

2021 r.  –

dyrektor szkoły: mgr Beata Falińska

wicedyrektor szkoły: mgr Agnieszka Brzeska – Pająk

adm.: Renata Kasza, Grażyna Radecka, Ilona Świąder.

 

2020 r. – 2021r. 

p.o.dyrektora szkoły: mgr Beata Falińska

wicedyrektor szkoły: mgr Agnieszka Brzeska – Pająk

adm.: Renata Kasza, Grażyna Radecka, Ilona Świąder.

 

2015 r.  – 2020 r.

dyrektor szkoły: mgr Michał Deja

wicedyrektor szkoły:mgr Beata Falińska

adm.: Renata Kasza, Grażyna Radecka, Elżbieta Chruśniak/ Ilona Świąder.

 

2010 r.  – 2015 r.

 

dyrektor szkoły: mgr Marzena Wójcicka

wicedyrektor szkoły:mgr Beata Falińska

adm.: Renata Kasza, Grażyna Radecka, Elżbieta Chruśniak

 

2004 r.  – 2010 r.

dyrektor szkoły: mgr Leszek Szeliga

 

1991 r.  – 2004 r.

dyrektor szkoły: mgr Władysław Madej

 

1975 r . – 1991r.

dyrektor szkoły: mgr Józef Janicki