Samorząd Uczniowski


SAMORZĄD UCZNIOWSKI VII LO


Opiekun samorządu:    Pani  Anna Smolik

  • Przewodniczący SU: Jakub Stańczyk
  • Sekretarz SU: Alicja Rafałowicz