Profilaktyka

Program 14+

Na zlecenie PARPA powstaje nowy program przeznaczony do realizacji z uczniami szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów i jednoczesne zapobieganie ryzykownym zachowaniom oraz problemom zdrowia psychicznego młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Wśród celów szczegółowych przewidziano między  innymi:

 • rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów, w tym umiejętności radzenia sobie z emocjami, kształtowania adekwatnego poczucia własnej wartości, umiejętności dokonywania wyborów;
 • wspieranie rozwoju umiejętności współpracy, umiejętności współżycia społecznego (w tym za pośrednictwem komunikacji zastępczej), umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z konfliktami wartości (dylematy moralne);
 • promocja zdrowego stylu życia poprzez rozwijanie umiejętności analizy swoich potrzeb, wyznaczania celów i związanej z nimi umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru działań –  także takich, które dotyczą używania substancji psychoaktywnych;
 • rozwój poczucia satysfakcji życiowej.

Projekt realizowany będzie w okresie kwiecień 2019 do 15 grudnia 2020 roku.

Przewidziane są 3 zespoły realizacyjne projektu:

 • Autorzy Programu odpowiedzialni za proces tworzenia Programu i realizację projektu;
 • Eksperci merytoryczni odpowiedzialni za proces wspierania autorów i nauczycieli na wszystkich etapach realizacji projektu;
 • Nauczyciele konsultanci, którzy jako pierwsi uzyskają uprawnienia instruktorów nowego Programu, przeprowadzą pilotaż scenariuszy ze swoimi uczniami oraz  będą mieli realny wpływ na treści i formy zawarte w scenariuszach zajęć. 

AUTORAMI nowego programu będą członkowie zespołu trenerskiego NODN Sophia:

 • Katarzyna Salamon – Bobińska,
 • Stanisław Bobula,
 • Norbert Karaszewski,
 • Jerzy Rządzki.

Autorzy posiadają bogate doświadczenie profilaktyczne i trenerskie. Są także autorami rekomendowanego programu profilaktyki selektywnej – Program Nauki Zachowania.

Wspierać ich będą EKSPERCI MERYTORYCZNI

Andrzej Kołodziejczyk – wybitny znawca problemów profilaktyki i wychowania, socjolog, trener-superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współautor programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej”, „Spójrz inaczej na agresję”. Posiadaczem Certyfikatu Trenera Trenerów  I stopnia Treningu Zastępowania Agresji. Autor licznych warsztatów i treningów dla nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych.

dr Jakub Kołodziejczyk – Psycholog, dr nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, trener programu „Spójrz inaczej”, kierował zespołem adaptującym profilaktyczny program Przeciwdziałanie Niepożądanym Zachowaniom (obecnie “Program Nauki Zachowania”), ekspert w zespole opracowującym program „Nie, bo tak”, ekspert w zespołach realizujących projekty systemowe dla polskiego systemu oświaty, ekspert w zespole opracowującym wdrożenie ewaluacji  w systemie edukacyjnym w Arabii Saudyjskiej.

Tomasz Kołodziejczyk socjolog, wychowawca, trener PTP II stopnia, certyfikowany terapeuta uzależnień (KBN), współautor programów profilaktycznych Spójrz Inaczej, Spójrz Inaczej na agresję, obecnie pracuje jako terapeuta uzależnień w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Monar w Łodzi i jako ekspert w Centrum Edukacji Obywatelskiej.

prof. Jacek Pyżalski pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor licznych programów szkoleniowych dla nauczycieli w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, pracy z uczniami przejawiającymi zaburzenia zachowania oraz edukacji medialnej. Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie  dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy) Jego zainteresowania badawcze związane są zagadnieniami tradycyjnych i nowych zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży (np. cyberprzemoc, hazard i hazard online). Autor wielu publikacji, w tym pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” (Impuls, 2012).

Zespół NAUCZYCIELI KONSULTANTÓW stanowi grupa dziesięciu nauczycieli, wśród nich nasza pani pedagog/psycholog  Monika Kasperczyk, posiadających bogate doświadczenie profilaktyczne oraz wychowawcze w pracy z uczniami na poziomie szkół ponadpodstawowych.

Pomagają nam UCZNIOWIE z 10 szkół w Polsce,  w tym uczniowie naszej szkoły – klasa 1d, która uczestniczy w tym projekcie od X 2019 roku oraz uczniowie klasy 1a, którzy dołączyli do nas w I 2020 roku. Razem tworzymy coś fajnego.

 

Wykorzystano materiały ze strony: www.mjrconsulting.pl

 

Tekst: Monika Kasperczyk