Aktywna tablica

Od października 2020 r. realizowana jest kolejna edycja rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. 

W ramach tego programu VII LO mogło otrzymać fundusze na zakup 3 monitorów interaktywnych, które unowocześniają proces dydaktyczny w czasie nauki stacjonarnej i zdalnej.

W ramach realizacji programu nauczyciele VII LO podejmowali szkolenia i uczestniczyli w konferencjach dotyczących TIK.  

W ramach doskonalenia wewnątrzszkolnego doświadczeni nauczyciele dzielili się z młodszymi kolegami swoimi umiejętnościami w zakresie obsługi i wykorzystania na lekcji monitorów interaktywnych.

Na zebraniach rady pedagogicznej upowszechniano nowe narzędzia multimedialne. Temu służyły również liczne lekcje otwarte w obrębie grona pedagogicznego.

Grupa nauczycieli angażowała się w działania grup tematycznych na portalach społecznościowych w zakresie wykorzystywania technologii na poszczególnych lekcjach.

Nauczyciele uczestniczyli również w międzyszkolnej sieci współpracy, gdzie wymieniano doświadczenia, scenariusze lekcji i zorganizowano lekcje otwarte.

Wszyscy nauczyciele systematycznie wykorzystują zainstalowane monitory multimedialne. Dla uczniów i nauczycieli lekcja z wykorzystaniem TIK jest normą. Nie są im obce m.in. aplikacje  Kahoot, Genially, Escape room, qrcode, Blooked, Wordwall.

Stosowanie TIK mocno uatrakcyjniło przebieg lekcji i wzmocniło zainteresowanie uczniów. Ćwiczenia interaktywne, aplikacje edukacyjne, filmy czy gry dydaktyczne pozwoliły uaktywnić szerszą grupę uczniów, dla których korzystanie z technologii jest codziennością. Zmotywowało to również nauczycieli do poszerzania swoich umiejętności i rozwijania się na tym polu. Lekcje zyskały nowoczesny wymiar, bardziej atrakcyjny zwłaszcza dla wzrokowców. Nabrały dynamiki przez dużą zmienność form pracy i stały się źródłem inspiracji dla uczniów i nauczycieli. Technologie w dużym stopniu przyczyniły się również do rozwoju kompetencji kluczowych.