Wolontariat

Szkolny Klub Młodzieżowego Wolontariatu
w VII Liceum Ogólnokształcącym

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Radomiu

„Stoję tak, i czekam na dłoń, na głos człowieka…”

Krzysztof Kamil Baczyński

Nasz cel:  

 • promowanie idei wolontariatu, niesienie pomocy potrzebującym, prospołeczna aktywizacja uczniów oraz współpraca z innymi szkołami oraz organizacjami zaangażowanymi w wolontariat.

 

Nasze działania:

 • koordynacja akcji charytatywnych na terenie szkoły,
 • współpraca z radomskimi instytucjami charytatywnymi, edukacyjno  – opiekuńczymi, kulturalnymi,
 • systematyczna praca wolontariuszy z podopiecznymi
 • udział w akcjach organizowanych przez SCM „Arka” – Bal wolontariusza, Gwiazdka na Deptaku, Ferie z Arką, Dzień Wolontariusza,
 • zaangażowanie w projekty prospołeczne,
 • udział w szkoleniach „ABC Wolontariatu” i Letnich Obozach Liderów

AKTYWNOŚĆ – ROZWÓJ  – PASJA

 Nasz zespół:

W regularną pracę Klubu angażuje się około 25 wolontariuszy.

W roku szkolnym 2018/2019 Liderami Szkolnego Klubu Młodzieżowego Wolontariatu są:

Wiktoria Buczma z III gb, Alicja Walczak z II b.

Opiekunkami Klubu są: Agnieszka Brzeska – Pająk, Ewa Kulczycka, Mirosław Ziętek

Pracę Wolontariuszy i Opiekunów wspierają Nauczyciele i Dyrekcja naszej szkoły.

Nasza praca w roku szkolnym 2018/ 2019

Działania promocyjne:

 1. Promocja działalności SKMW i zaproszenie do współpracy uczniów naszej szkoły – IX 2018 – 5. wolontariuszy na spotkaniach w klasach gimnazjalnych i licealnych zaprezentowało działalność Klubu
 2. Promowanie SMKW na fanpagu szkoły na FB
 3. Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 5 grudnia: prezentacja multimedialna ukazująca działalność SKMW ( szkolny telebim), rozdawanie społeczności VII LO sentencji o wolontariacie, udział w gali przygotowanej przez Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka w Radomiu w Sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej
 4. Zajęcia na temat wolontariatu międzynarodowego w ramach wolontariatu międzynarodowego Erasmus + – klasy licealne. Zajęcia prowadzone przez wolontariuszy EVS z Turcji i Hiszpanii – XII 2018 – III 2019r.

Działania akcyjne:

 1. Piknik integracyjny w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących – IX 2018
 2. Zbiórka karmy dla zwierząt z Radomskiego Schroniska dla Zwierząt – X 2018 r.
 3. Bieg Niepodległości  – XI 1918 r.
 4. Kiermasz ciast na terenie szkoły na rehabilitacje Jasia Linowskiego – XII 2018 oraz na hospitalizację absolwenta gimnazjum – II 2019r.  
 5. Projekt Stowarzyszenia Centrum Młodzieży Arka pt „Przestrzeń działania” VI – XII 2018 r.
 1. Projekt SCM Arka na rzecz osób zależnych – IX – XII 2018 r.
 2. Zbiórka nakrętek na ternie szkoły na ferie dla podopiecznych SCM Arka
  w Radomiu – cały rok.
 3. Bal karnawałowy w SP w Sokolnikach Mokrych – I 2019
 4. Otarcie klubo-kawiarni w Arce – III 2019 r,

Wolontariat systematyczny wolontariuszy – 2 h w tygodniu

 1. Radomskie Schronisko dla Zwierząt  –  4 wolontariuszy
 2. Rodzinny Dom Dziecka nr 1 – 1 wolontariusz
 3. Samotna Pani Magda – 2 wolontariuszy
 4. Ani – uczennica szkoły podstawowej –  pomoc w lekcjach  – 1 wolontariusz
 5. Samotna Pani Wanda – 2 wolontariuszy
 6. Szymonek chorujący na encefalopatię – 2 wolontariuszy

 DOŁĄCZ DO NAS! RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!!

Zapraszamy na nasze spotkania:

 • Środa – 12.30 , sala 20  – co tydzień
 • Poniedziałek – 15.15, raz w miesiącu
 • Informacje – Opiekunowie SKMW.

Tekst: Agnieszka Brzeska-Pająk


Zajęcia z wolontariuszami Erasmus + z Turcji i Hiszpanii.

1 marca 2019 roku uczniowie klas 1a i 2b uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez wolontariuszy programu Erasmus +, którzy przyjechali z Turcji i Hiszpanii do Stowarzyszenia Centrum Młodzieży Arka w Radomiu.

Zajęcia były prowadzone w języku angielskim. Przy pomocy aplikacji kahoot! wolontariusze  opowiadali o swoich krajach oraz wolontariacie europejskim, który jest częścią Programu Erasmus + . Spotkanie było świetną okazją do poznania niezwykłych młodych ludzi dla których pasją jest wolontariat oraz kultury i tradycji ich krajów.  Zajęcia przebiegały w radosnej atmosferze z nutką rywalizacji, która towarzyszy tej lubianej przez uczniów grze.

Izabela Fal z 2b 

Agnieszka Brzeska – Pająk 

Spotkanie z cyklu „Klasa pod patronatem”.  

27 lutego 2019 r. w naszym liceum gościliśmy Pana dr Tomasza Dąbrowskiego  –  radcę prawnego oraz wykładowcę na Uniwersytecie Technologiczno  – Humanistycznym w Radomiu. Tematem przewodnim zajęć było prawo rodzinne, a szczególnie alimenty. W zajęciach uczestniczyła klasa 2b.

Pan dr Tomasz Dąbrowski przedstawił wiele informacji dotyczących sposobu ubiegania się o alimenty, wytłumaczył jak wygląda rozprawa dotycząca tego zagadnienia oraz w jakich przypadkach dzieci lub rodzice mogą starać się o alimenty. Nasz gość przedstawił nam także statystyki z Radomia odnośnie ilości rozpraw oraz wysokości alimentów.
Przez całe zajęcia uczniowie zadawali Panu doktorowi  wiele ciekawych pytań i chętnie uczestniczyli w dyskusji. Po zakończeniu spotkania każdy uczestnik mógł przymierzyć togę prawnika.
Jako ciekawostkę wykładowca zdradził nam ile mierzy rękaw togi, zawsze ma on 75 cm!

Beata Tabor  z klasy II b

Agnieszka Brzeska – Pająk