Matura

 

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku 2023:

 

informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych w III i XII 2022

rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 ocenione
wypracowania na poziomie podstawowym (dobre prace „wzorcowe”):