Komunikat Komisji Socjalnej

Szanowni Państwo,

z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną informujemy, iż składanie wniosków o świąteczną zapomogę finansową lub o inne świadczenia objęte Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz Komisją Zdrowotną możliwe jest jedynie poprzez przesłanie ich drogą elektroniczną na adres: Komisja.Socjalna@7lo.radom.pl lub poprzez Pocztę Polską.

Terminarz składania wniosków:
– do 30 października – świąteczna zapomoga finansowa,

– do 20 października – zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytowanych oraz dla czynnych i emerytowanych pracowników administracji i obsługi.

Poniżej wnioski do pobrania:

 

Agnieszka Górka – przewodnicząca ZFŚS
Monika Tkaczyk – przewodnicząca Komisji Zdrowotnej