Konferencja naukowo – szkoleniowa „Podaruj cząstkę siebie”

W dniu 20 października w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu odbyła się konferencja na temat transplantacji z cyklu „Podaruj cząstkę siebie”. W konferencji tej uczestniczyli przedstawiciele klas pierwszych naszej szkoły wraz z opiekunem panią Jolantą Bańczak. Uczestników przywitali organizatorzy oraz pani prezydent Katarzyna Kalinowska. Następnie głos zabrali lek. med. A. Parulski, który przedstawił panel na temat przeszczepiania narządów i tkanek w Polsce oraz mgr K. Zając, który opowiedział o bardzo odpowiedzialnej pracy koordynatora transplantacyjnego. Na koniec konferencji zostało przedstawione przez ks. dr J. Wojtkuna stanowisko kościoła katolickiego w sprawie przeszczepiania narządów. Konferencja zakończyła się świadectwem osób, które poddały się przeszczepowi nerki na rzecz swoich bliskich. Było to bardzo pouczające i interesujące spotkanie.