Kontynuacja współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości

Alternatywne Metody Rozstrzygania Sporów były kolejnym tematem zajęć realizowanych we współpracy z Wydziałem Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości. W dniach 28.01-04.02 uczniowie klas 1a, 1b, 2b, 2e, 2i oraz 2h uczestniczyli w multimedialnych lekcjach na temat postępowania w sytuacjach konfliktowych. Uczestnicy zajęć mogli poznać zalety mediacji sądowych i powody dla, których są korzystniejsze od rozprawy w sądzie.