Ogólnopolska zbiórka na stypendia dla uzdolnionej młodzieży

W dniach 13 i 16 października odbyła się – po raz pierwszy w naszej szkole – publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin organizowana przez fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Podopieczni Fundacji są nazywani mianem żywego pomnika św. Jana Pawła II, a wspieranie ich wyrazem wdzięczności Polaków wobec swojego Wielkiego Rodaka. Udało nam się zebrać 282, 67 zł.
Dziękujemy wszystkim, którzy swoją hojnością wsparli akcję.

Marzena Łukomska