Radomski rynek pracy

W dniu 29 listopada o godz. 8.10 odbyło się w auli naszej szkoły spotkanie dla młodzieży drugich klas. Spotkanie to miało na celu przybliżenie uczniom sytuacji panującej na rodzimym rynku pracy.

Z ramienia Urzędu Miasta głos zabrał pan Krzysztof Turek, który omówił aktualny stan firm działających na naszym terenie.

Kolejnymi prelegentami byli przedstawiciele dwóch prężnie działających firm: pan dyr Daniel Suchecki – Robo Plast i pan dyr Ryszard Fałek – QFG, którzy opowiedzieli o swoich branżach, zachęcając młodzież do odwiedzenia ich zakładów pracy.

Na zakończenie spotkania wystąpili przedstawiciele  Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego, panowie: prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski i dr hab. inż. Tomasz Perzyński, którzy zapoznali zgromadzonych uczniów z ofertą studiów na UTH i możliwościami pracy po uzyskaniu dyplomów tej uczelni.

Tekst: Jolanta Bańczak

Korekta: Katarzyna Gaczyńska