Rocznica stanu wojennego.

W dniu 13.12.2017 r. w naszej szkole obchodziliśmy dzień pamięci ofiar stanu wojennego, wprowadzonego w Polsce w dniu 13 grudnia 1981 r. przez ówczesną komunistyczną władzę na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim. Ponieważ stan wojenny w Polsce był czasem łamania praw człowieka, postanowiliśmy połączyć pamięć o tym wydarzeniu z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, przypadającymi w dniu 10 grudnia.  Przybliżyliśmy naszej młodzieży czasy stanu wojennego przedstawiając krótką inscenizację, rozgrywającą się w domu Lecha i Danuty Wałęsy tuż przed aresztowaniem przywódcy Solidarności. W rolę bohaterów wcielili się uczniowie klasy IA –Klaudia Trybenek i Ignacy Nowicki. W dramie nie mogło zabraknąć scen obrazujących grozę tamtych dni: wkroczenie służb porządkowych do mieszkania, aresztowanie, głuchy telefon, czy dźwięk jadących po ulicy czołgów.

         W drugiej części uroczystości zaprosiliśmy młodzież gimnazjum i liceum do udziału w konkursie wiedzy o prawach człowieka. Delegacje wszystkich klas wzięły udział w quizie w formie aplikacji Kahoot.

W kategorii klas gimnazjalnych wygrała reprezentacja klasy 2GA, a liceum zespół klasy 3B.

Nagrody dla zwycięskich drużyn przekazała Radomska Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej. Nagrody wręczył Dyrektor Szkoły, Pan Michał Deja.

Zwycięzcom gratulujemy!

Nauczyciele historii