Stypendium szkolne

Wniosek o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134 lub przesłać za pośrednictwem poczty. Druk wniosku będzie dostępny w MOPS oraz na stronie www.bip.mops.radom.pl od 31 lipca 2017.