Udział naszej szkoły w projekcie eTwinning

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła bierze udział w renomowanym projekcie eTwinning.

eTwinning jest to część unijnego programu pod patronatem Komisji Europejskiej, mającego za zadanie pomoc w realizacji projektów szkolnych przy pomocy technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wiele szkół europejskich, także z Polski, bierze udział w projekcie łączenia szkół z innych krajów w jedną wielką rodzinę.

Dzięki udziałowi w programie uczniowie i nauczyciele współpracują na płaszczyźnie językowo-kulturowej, odgrywają aktywną rolę, komunikują się, badają, podejmują decyzje, okazują sobie szacunek i zdobywają umiejętności XXI wieku.

Projekty mogą dotyczyć wielu tematów, nasz szkolny ma na celu przekazanie informacji na temat patrona VII Liceum Ogólnokształcącego- Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, naszego miasta, a przede wszystkim nawiązania relacji z zaprzyjaźnioną zagraniczną szkołą, tym razem ze słonecznej Italii.

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod poniższym linkiem:
https://liblink.pl/SPkjRRLicE

Zachęcamy do lektury i udziału 😉