Wizyta w Muzeum Gombrowicza

Korzystając z przepięknej październikowej pogody, klasa 3i pod opieką p. Elżbiety Rodakowskiej w środę 27.10.2021 r. zwiedzała ekspozycję w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Z biografią twórcy w niezwykle interesujący sposób zwiedzających zapoznał p. dr Robert Utkowski. Uczniowie mogli zobaczyć dawny pokój pisarza, w którym powstawały jego wczesne utwory, salę polską, hol z kolekcją przedmiotów osobistych, salę argentyńsko-europejską oraz „czyStelnię”. Dzięki poznaniu szczegółów z życia autora „Ferdydurke” na pewno łatwiej będzie przyswoić problematykę tej wyjątkowej lektury * (z gwiazdką).

Tekst: E. Rodakowska