Zajęcia strzeleckie

W dniach 20 – 21 lutego uczniowie klas III i IV uczestniczyli w zajęciach z zakresu upowszechniania strzelectwa. Celami projektu były:
  • popularyzacja strzelectwa. 
  • zwiększenie oferty zajęć sportowych dla młodzieży, 
  • upowszechnienie postaw proobronnych  wśród młodzieży, 
  • stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych. 

Zajęcia praktyczne odbyły się przy użyciu mobilnych strzelnic i prowadzone były przez  wykwalifikowanych instruktorów strzelectwa. 

Projekt, rekomendowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, był realizowany przez Akademicki Związek Sportowy.