Pożegnaliśmy maturzystów :)

W dniu 28 kwietnia 2017 r. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego odbyło się zakończenie roku szkolnego klas trzecich.  Dyrekcja szkoły i  wychowawcy rozdali wyróżniającym się absolwentom listy gratulacyjne oraz drobne upominki  za bardzo dobre wyniki  w nauce oraz działalność na rzecz liceum. Najwyższą średnią – 4,91 uzyskała uczennica klasy IIIb- Małgorzata Szadkowska.

Po części oficjalnej klasy: Ia, Ib, Ic przedstawiły program artystyczny, przygotowany pod opieką pani Eweliny Makuch, Anetty Piaseckiej i Anny Sputowskiej. W czasie występu zaprezentowano obraz szkoły widzianej „na wesoło”. Na koniec absolwenci mogli powspominać trzy lata spędzone w liceum oglądając przygotowaną specjalnie dla nich prezentację multimedialną.

Abiturientom życzymy sukcesów na egzaminie maturalnym oraz powodzenia w dalszej edukacji.

Tekst: Anna Sputowska