Akcje wolontariatu!

W ostatnim czasie szkolny klub wolontariatu włączył się aktywnie w akcje charytatywne i pomoc dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu :

– 29 i 30 marca 2017 r. po raz kolejny zorganizowaliśmy akcję dla Jasia Linowskiego –  naszego podopiecznego. Ze sprzedaży ciast na przerwach  i w czasie spotkań z rodzicami  zebraliśmy kwotę 400 zł., która zostanie przekazana na Jego rehabilitację.

– Po raz trzeci włączyliśmy się w zbiórkę żywności w ramach akcji: ”Paczka dla Bohatera”. Zebrana żywność trafi do potrzebujących kombatantów z naszego miasta.

– 27 marca 2017 r. nasi wolontariusze wsparli organizację imprezy plenerowej pt. „Powitanie wiosny”, przygotowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.

– 28 marca 2017 r. pomagaliśmy dzieciom z Ośrodka w integracji z rówieśnikami ze szkoły podstawowej.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w działania wolontariatu, serdecznie dziękujemy.

Tekst: Beata Drążyk-Ołtarzewska

Zdjęcia: uczniowie z grupy wolontariatu „Błysk radości” w VII LO