Chemia na UTH

W dniu 11. 04.2014 klasa Ic pod opieką Pani Ewy Kulczyckiej uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych na wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa na UTH w Radomiu. W ramach projektu „Uczniowie poznają chemię poprzez jej zastosowanie, rozwiązywanie problemów i wizualizację” samodzielnie wykonywali doświadczenia chemiczne. Klasa została podzielona na dwie grupy. Grupa I obejrzała pokaz chemiczny, a następnie została podzielona na zespoły 3 osobowe, które samodzielnie wykonywały roztwory o zadanym stężeniu procentowym. Następnie przeprowadzali miareczkowanie otrzymanych roztworów. Zajęcia prowadził dr Janusz Szczerba, pracownik UTH Katedry Technologii Materiałów Organicznych, Zakładu Chemii i Technologii Polimerów. Grupa II w innym laboratorium oglądała doświadczenia charakterystyczne dla związków organicznych takich jak białka czy tłuszcze. Następnie grupy się wymieniły. Uczniowie, po raz pierwszy mogli zrobić doświadczenie, a następnie je opisać. Zadowolenie i zaangażowanie widać na załączonych zdjęciach.