Konspiracja, złoto…

Już po raz drugi zorganizowaliśmy grę miejską „Konspiracja, sztuka, olimpijskie złoto… Portrety Niezwykłych Radomian.” Celem było szerzenie lokalnego patriotyzmu i popularyzowanie  wiedzy o wybitnych radomianach takich jak m. in. Stanisław Werner, Andrzej Wajda czy Kazimierz Paździor. 21 marca w grze wzięły udział drużyny z PG 5, PG 10, PG 14, z PG we Wsoli, z Małęczyna i Jedlni Letniska. Oprócz kreatywnych wyzwań – zadań (przygotowanych przez p. prof. A. Kupisz, p. M.Gawryjołka, p. K. Gac), które wykonywano przy ławeczce prof. Kołakowskiego, pomniku Jacka Malczewskiego, rondzie ks. Kotlarza czy „Elektrowni” uczestnicy musieli w finale wydostać się z escape room, który stanowił nie lada atrakcję. Gimnazjaliści pod opieką starszych kolegów zwiedzali liceum, sprawdzali swą wiedzę o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, pałaszowali przekąski oraz cieszyli się nagrodami ufundowanymi przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, firmy Inter Risk, A – Z, Full Media, Teatr Powszechny i kino Helios. Zwyciężyła drużyna z Publicznego Gimnazjum im. Witolda Gombrowicza ze Wsoli, II miejsce zajęło Publiczne  Gimnazjum nr 14, a III – Publiczne Gimnazjum nr 10. Jak wskazali ankietowani online najtrudniejszym zadaniem było interpretacja poezji śpiewanej. 99% respondentów osób napisało, że gra im się bardzo podobała, toteż… liczymy na niezawodną obecność za rok. Dziękujemy!

Tekst: Anna Kupisz, nauczyciel historii

Zdjęcia: www.echodnia.eu