Kurs I pomocy

W dniach 16-17.04.2016 r. na terenie szkoły odbył się 16- godzinny kurs pierwszej pomocy. Celem szkolenia było doskonalenie oraz utrwalenie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Program kursu obejmował m.in. takie zagadnienia jak: psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy, etapy postępowania, ocena stanu poszkodowanych, wezwanie pogotowia, nagłe stany i zachorowania – w oparciu o aktualne zalecenia Europejskiej Rady Resuscytacji.
Najwięcej emocji wzbudzały pozoracje zdarzeń i praktyczna nauka resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz użycie defibrylatora. Kurs zakończył się egzaminem praktycznym.
W szkoleniu wzięło udział 21 uczniów naszej szkoły. Uczniowie otrzymali  zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy.