Projekcja filmu pt.”Zacheusz”.

W dniu 27.11. 2017 r. odbyła się w naszym liceum prelekcja połączona z projekcją filmu pt.”Zacheusz”, w ramach cyklu „Historia Cię szuka”, realizowanego przez Resursę Obywatelską w Radomiu. Gościem była Pani Katarzyna Jagiełło, która przybliżyła słuchaczom  tematykę filmu.

Film „Zacheusz” jest dokumentem ukazującym niezwykłe losy Zacheusza Pawlaka – radomskiego harcerza, żołnierza Armii Krajowej, więźnia obozu zagłady na Majdanku. W czasie okupacji niemieckiej bohater zaangażował się w działalność konspiracyjną Polskiego Państwa Podziemnego. W 1942 r. poszukiwany przez hitlerowców, chcąc uwolnić wziętych jako zakładników członków swojej rodziny, zgłosił się dobrowolnie do siedziby Gestapo przy ulicy Kościuszki 6 w Radomiu. Torturowany, bity do nieprzytomności przez niemieckich oprawców, odmówił składania zeznań obciążających członków organizacji podziemnych, w których działał. W styczniu 1943 roku został wywieziony do niemieckiego  obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie jako więzień był świadkiem nieludzkiego traktowania więźniów i masowej eksterminacji Żydów. Wraz z przesuwającym się na zachód frontem wschodnim  był ewakuowany do obozów rozsianych na terenie Niemiec. Przeżył i po wojnie wrócił do Radomia. Studiował medycynę i został lekarzem. Swoje doświadczenia z pobytu  w obozie koncentracyjnym opisał we wspomnieniach pt. „Przeżyłem”. W książce autor opisał codzienność  życia więźniów Majdanka, zamieścił także swoje rysunki przedstawiające sceny obozowej gehenny.

W produkcji filmowej wypowiadają się członkowie rodziny Zacheusza Pawlaka, współpracownicy i przyjaciele, a także eksperci z dziedziny historii najnowszej.

Anna Kupisz