Wykrywanie DNA w materiale roślinnym

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole będzie realizowana innowacja pedagogiczna „Świat przyrody wokół nas, czyli zajęcia międzyprzedmiotowe dla licealistów”. Lekcje będą realizowane w klasie 2c raz w miesiącu przez nauczycieli: Beatę Drążyk – Ołtarzewską, Ewę Kulczycką i Barbarę Łopuszyńską.

Pierwsze zajęcia „Wykrywanie DNA w materiale roślinnym” odbyły się   28 września   2016r. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcji. Pracowali różnymi metodami podzieleni na sześć grup. Celem zajęć było samodzielne wykrycie DNA w truskawkach, poszerzenie wiadomości o budowie i funkcjach kodu genetycznego.