Stypendia szkolne

Informujemy, że wypłaty  stypendiów: naukowych i za osiągnięcia sportowe przyznanych uczniom VII LO, wypłacane będą jutro, tj. 21.06.2018 roku od godziny 10.00 w sekretariacie szkoły.

Uczniowie pełnoletni odbierają stypendia za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna, paszport).

Stypendia uczniów niepełnoletnich odbierają rodzice/opiekunowie prawni za okazaniem dowodu osobistego.

Wychowawcy klas poinformują uczniów, którzy otrzymali w/w stypendia.

 

Gratulujemy!